Ưu đãi và thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội 2019 như thế nào?

0
214

Ưu đãi và thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội 2019 như thế nào?

vay vốn mua nhà ở xã hội ảnh 1
Ưu đãi và thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội 2019 như thế nào?

Để có thể vay vốn mua nhà ở xã hội, người vay cần biết được quá trình thực hiện vay vốn tại ngân hàng. Thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội như thế nào? Người mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng những ưu đãi gì?

Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng

Quyết định 630/QĐ-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong đó quy định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015 của Chính phủ.

Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội dành cho các đối tượng quy định tại Nghị định 100/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm 2017 được Thủ tướng phê duyệt là 4,8%/năm, tương đương 0,4%/tháng.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, định kỳ hàng năm, Ngân hàng Chính sách xã hội phải thực hiện sơ kết, đánh giá cũng như đưa ra các đề xuất, kiến nghị điều chỉnh lãi suất cho phù hợp.

Đối tượng được vay vốn ưu đãi

Cũng theo quy định trên, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà bao gồm: “Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.”

Ngoài ra, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức cũng nằm trong nhóm đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

vay vốn mua nhà ở xã hội ảnh 2
Các đối tượng được vay vốn mua nhà ở xã hội phải nằm trong quy định của pháp luật

Thời hạn vay vốn

Theo quy định, thời gian được vay vốn ưu đãi tối thiểu là 15 năm bắt đầu từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Với những khách hàng muốn vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì có thể thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn muốn vay cụ thể.

Về mức vay vốn, nội dung Nghị định 100/2015 có nêu với các trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà. Đối với những trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không được vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Điều kiện vay vốn

Để được vay vốn, người mua nhà ở xã hội phải đáp ứng đủ các điều kiện: thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.

Ngoài ra, người vay vốn cũng phải có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị hợp đồng mua bán/hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Hồ sơ vay vốn ngân hàng

Theo Điều 8 Hướng dẫn 2526/NHCS-TDSV, hồ sơ vay vốn mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng chính sách xã hội, người vay chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 01/Nhà ở xã hội .

– Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở.

– Giấy chứng minh về điều kiện thu nhập.

– Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú.

Trường hợp người vay vốn không có hộ khẩu thường trú theo quy định thì phải có:

+ Bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú có thời hạn từ một năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn.

+ Bản sao có chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn.

+ Giấy xác nhận về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm cấp tỉnh nơi người đó đăng ký mua nhà ở xã hội.

Ngoài các giấy tờ trên, người vay cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội theo Mẫu số 09, hoặc Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư 20/2016/TT-BXD.

+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để mua nhà ở xã hội theo Hợp đồng đã ký.

+ Biên bản bàn giao nhà ở giữa người vay vốn để thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư.

vay vốn mua nhà ở xã hội ảnh 3
Để vay vốn mua nhà, người mua cần chuẩn bị hồ sơ cần thiết

Thực hiện thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội

Theo Điều 9 Hướng dẫn 2526/NHCS-TDSV, thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội được thực hiện qua những bước sau:

Bước 1: Gửi hồ sơ cho Tổ tiết kiệm và vay vốn

– Họp bình xét công khai.

– Lập danh sách đề nghị vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội theo mẫu số 03a/nhà ở xã hội kèm hồ sơ vay vốn.

Bước 2: Tổ tiết kiệm gửi hồ sơ cho UBND cấp xã

Tập hợp hồ sơ của các Tổ tiết kiệm và vay vốn trong toàn xã trình Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận.

Bước 3: Gửi Ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay

– Sau khi xác nhận, UBND cấp xã gửi hồ sơ Ngân hàng chính sách xã hội.

– Ngân hàng chính sách xã hội thông báo cho người vay đến làm thủ tục vay vốn.

– Cán bộ tín dụng thực hiện thẩm định và trình báo cáo thẩm định.

– Ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay thông báo kết quả phê duyệt cho vay.

Bước 4: Ký hợp đồng tín dụng

– Ngân hàng chính sách xã hội, người vay vốn và chủ đầu tư ký Hợp đồng ba bên theo mẫu số 14/Nhà ở xã hội , lập Hợp đồng tín dụng theo mẫu số 05/Nhà ở xã hội , Hợp đồng thế chấp tài sản theo mẫu số 12/nhà ở xã hội và thực hiện giao dịch bảo đảm theo quy định.

– Khi ký Hợp đồng, người vay vốn phải xuất trình bản gốc:

+ Giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để mua nhà ở xã hội.

+ Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Giấy tờ khác liên quan đến tài sản bảo đảm để đối chiếu.

Bước 5: Mở tài khoản tiền gửi

– Người vay vốn mở tài khoản tiền gửi để gửi tiền tiết kiệm hàng tháng theo quy định.

– Thực hiện gửi ngay từ tháng ký hợp đồng tín dụng.

Bước 6: Giải ngân

Xem thêm giá nhà đất tại Mogi.vn.

DK (Tổng hợp)

Xem thêm

Home Tin Tức Bất Động Sản Squaland
Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland